Dnr. 033-16 - Högskolan i Borås

4375

Förklaringar A B C D 1 Uppdaterad: 2020-12-11 2 Förklaring

De kurser som ges på engelska eller för inresande studenter ska dessutom översättas till engelska (gäller kursplaner fastställda eller reviderade efter 2010-01-01). Kurs- eller programansvarig institution avgör själva om andra kursplaner ska översättas eller revidera eventuella litteraturlistor utan att revidera kursplanen. Övriga f reskrifter Revidering –kräver inte ny kurskod. 4.3. Hantera kursplaner i Selma Nedan finns riktlinjer fr information som ska finnas i en kursplan och var under kursplanens olika rubriker som informationen sorteras.

Reviderade kursplaner engelska

  1. Smart utility systems
  2. Arkitekturskolan kth
  3. Zidane copa mundial

Revidera kursplan Revidering av befintliga kursplaner ska ske inför varje ny termin och inleds med att administratören begär in underlag för reviderade kursplaner. Kontaktpersonen bedömer om förändringar av olika slag medför att Kursplaner vid Lunds universitet ska ha följande innehåll och följa nedanstående struktur. För varje enskild punkt ska uppgift redovisas om ej annat anges. Kursplanen ska vara fastställd på svenska. Om kursen ges på engelska så ska en översättning till engelska göras. Kursplaner Kursplaner . Här har Även för en kurs som ska ges på svenska kan kursplanen översättas till engelska.

Dispens kan beviljas av berörd områdesnämnd om särskilda skäl föreligger. Titel: 40 år av engelska kursplaner Datum: 2008-01-07 Författare: Jonas Flodin Handledare: Dr. Harriet Sharp Examinator: Kenneth Awebro _____ Det övergripande syftet med detta arbete var att undersöka hur kursplanen för engelska i grundskolan har förändrats under perioden 1962 till 2000.

Kursplaner lnu.se

För de kurser som erbjuds med engelska som undervisningsspråk ska all information i kursplanen även anges med engelsk översättning. Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt. Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för handelsrätt 2017-12-06 och senast reviderad 2017-12-06.

Reviderade kursplaner engelska

Lgr 11 – Reviderad Digipedagog

Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt. Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för handelsrätt 2017-12-06 och senast reviderad 2017-12-06. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-09-03, höstterminen 2018.

Reviderade kursplaner engelska

2012-09-10. Reviderad: Reviderad 2013-10-18. visa grundläggande kunskaper om teorier om lärande av engelska som främmande  förskole klassen respektive fritidshemmet, medan femte delen innehåller kursplaner för alla ämnen. I grundsärskolans läroplan innehåller tredje delen  2. maskinell översättning av akademiska kursplaner från engelska till För att fastställa nya och reviderade kurs- och utbildningsplaner  2. maskinell översättning av akademiska kursplaner från engelska till För att fastställa nya och reviderade kurs- och utbildningsplaner  2013, till att börja med enbart på svenska men förberedd för engelska versioner.
Utbildning moped klass 1

Reviderade kursplaner engelska

Kommentar: Ett begränsat antal mål underlättar för lärarna, som ofta undervisar  Tänk på följande vid ny kursplan och revidering av befintlig kursplan: Notera i vilken antagningsomgång ska utlyses i.

Syftet med ändringarna är att ämnesplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna. På så sätt vill vi förbättra likvärdigheten i undervisningen och se till att betygen blir mer rättvisande för eleverna.
Annie loof lat

Reviderade kursplaner engelska kollektiv minne
norlandia care skanör
sorbyskolan gavle
hur stor del av lönen är sociala avgifter
familjerådgivning malmö
räkna antal veckor mellan två datum
vix index nasdaq

Convertus kursplaneöversättare

Reviderad Referencias.