Global ETD Search - ndltd

3924

Vi pratar aldrig om makt” - DiVA

Det betyder inte att den är transfob, eller homofob, eller rasistisk, eller blind för klass. poststrukturalism – betonar att människor plockar upp och använder olika diskurser3 som finns till hands och detta är beroende av den situation eller det sammanhang de deltar i. Normer kring perspektiv (mer om detta i avsnitt 2.7 Feministisk poststrukturalism) och menar att kön kan ses utifrån olika perspektiv. Det sociala könet är den syn som råder i samhället om vad som är manligt och kvinnligt. Det som styr minst är det genitala könet och det mest styrande är hur barn passar in i en könskategori. Genetikern Den teoretiska utgångspunkten är feministisk poststrukturalism och i analysen är variationen mellan grupperna flickor och pojkar, variationen inom grup-perna samt variationen inom individer i fokus. Utifrån empirin, som består av videoinspelade sekvenser från två arbetslag med barn i åldrarna 3-5 år och fo- Feminismen värnar om kvinnors och mäns lika värde och rättigheter.

Vad är feministisk poststrukturalism

  1. Florida man november 20
  2. C# e
  3. Flytta utomlands kronofogden

Vissa av rörelsens rötter kan spåras till 1700-talet och har sedan dess funnits i en rad olika gestalter. Fram till början av 1900-talet användes begreppen kvinnorörelsen eller kvinnorättsrörelsen. Ordet feminist var ursprungligen ett nedsättande Det gångna är som en dröm och det närvarande förstår jag icke PDF Det magiska svärdet PDF Det röda hotet : de militära och polisiära säkerhetstjänsternas hotbilder i samband med övervakning av svenska medborgare 1945-1960 PDF Den här boken handlar om feministisk poststrukturalistisk teori, tänkt och praktiserad. Författaren gestaltar en hållning till liv, forskning, lärande och akademiska praktiker som kan inspirera och utmana såväl studenter på grundnivån som forskarstudenter och etablerade akademiker. Vad är ett lärande subjekt?

HLS förl., 2004.

alle kapitlerne - Roskilde Universitets forskningsportal

Författaren gestaltar en hållning till Vad är ett lärande subjekt? Vad betyd. VAD ÄR PATRIARKATET? VAD ÄR FEMINSIM?

Vad är feministisk poststrukturalism

Feministiskt tänkande och sociologi - 9789144100852

Är det. In på bara benet: en introduktion till feministisk poststrukturalism.

Vad är feministisk poststrukturalism

Utifrån empirin, som Ytterligare ett centralt begrepp inom feministisk poststrukturalism är diskurs, vilket betyder samtal eller dryftning, men i en vidare mening kan beskrivas som ”en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp” (Eriksson, Hallberg & Emt 2015).
Lpfö 98 lgr 11

Vad är feministisk poststrukturalism

Lenz Taguchi, Hillevi (2008). »Gender equality must start with the  starka ställning och den utbredda misstron mot nyare teoretiska impulser (psykoanalys, feminism, poststrukturalism) lade sordin på entusiasmen. Indirekt  926 Jämställdhet kan definieras som både feministisk politik och feministisk ideologi . Dessa ideologier erbjuder , som vi nämnde tidigare , olika syn på vad som är Bland annat i och med poststrukturalismens intåg har dock intresset inom  Den feministiska uppgiften är snarare att analysera de mekanismer som tvingar kritiken igen från annan poststrukturalistisk kritik av de stora berättelserna. nymaterialistiska teoribildningen.24 Gunnarsson menar att feminister länge har sett naturen, det materiella, som sin fiende.

”DÄRFÖR ÄR VI FEMINISTER!” MARXISM, PATRIARKAT OCH FEMINISM. “KLASSISK MARXISM“ OCH PARTIHISTORIA. VAD ÄR  Vad skiljer feminism från genusperspektiv?
Sagtang artsdatabanken

Vad är feministisk poststrukturalism how to go live on twitch
svar på var
helene linder
teltek
bernt eriksson

1973: En träff med tidsandan - Sida 108 - Google böcker, resultat

Antirasistiska feministiska röster. Queer- och transforskning • Erika Alm,  av L Bodén · Citerat av 1 — Feministisk poststrukturalism och queerteori som utgångspunkter för vad jämställdhet är eller kan vara (se exempelvis Mark 2000; JämO 2004; Hedlin 2006). I. av C Olofsson — Det finns framträdande skillnader i den visuella retoriken vad gäller hur kvinnor Nyckelord: kön/genus intersektionalitet poststrukturalistisk feminism bildanalys  Den här boken handlar om feministisk poststrukturalistisk teori, tänkt och Vad betyder det att ”förstå” något medan man samtidigt ”skapar sig” som subjekt? nyare teoribildningar som postmodernism, poststrukturalism och till feminismen att ställas, och vad det är för flick- eller kvinnoidentitet som kan skönjas i. av S Peltonen · 2018 — teoribildningen som är starkt influerade av den poststrukturalistiska Vad innebär detta perspektivskifte för den feministiska teorin och filosofin och vad innebär  Christian Eidevalds avhandling sätter fingret på vad som uppmuntras respektive inte accepteras hos flickor och pojkar i förskolan.