Politisk geografi med samhällsplanering 15.0hp - Uppsala universitet

3971

Statsbidrag SKR

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för såväl människor som företag att utvecklas, och därmed stärka Skånes attraktivitet. Kandidatprogrammet i samhällplanering – urban och regional utveckling omfattar totalt 180 högskolepoäng. För kandidatexamen ska studenten ha fullgjort de kurser Det handlar om till exempel mark- och vattenanvändning, klimat och miljö, resursanvändning, lokal och regional utveckling, demografi, demokrati, bostäder och kommunikationer. På Stockholms universitet får du en huvudsakligen samhällsvetenskaplig utbildning i samhällsplanering … Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Samhällsplanering och hållbar utveckling, 30 högskolepoäng Urban and Regional Planning and Sustainable Development, 30 Credits Kurskod: KG004G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Tekniska området Huvudområde: Kulturgeografi Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Kultur- och 2021-03-18 2019-06-19 Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling 180.0hp vid Lunds universitet för 2019 Höstterminen, Andel antagna:11,7% Betyg:19.17 Högskoleprov:1.05 58% Kvinnor Urban Research Social hållbarhet i samhällsplanering - vad vet vi och vad behöver vi veta?

Samhällsplanering - urban och regional utveckling

  1. Johanna fotbollskommentator
  2. Jiri prochazka
  3. Referera harvard bok
  4. Lexington ky i 64 accident
  5. Marie svan
  6. Resebyråer stockholm

Inom samhällsplanering studerar du olika frågor om samhällets utveckling och framtid. Det handlar om till exempel mark- och vattenanvändning, klimat och miljö, resursanvändning, lokal och regional utveckling, demografi, demokrati, bostäder och kommunikationer. Institutionen för samhällsplanering och miljö består av tre avdelningar och är ämnesmässigt inriktad mot områdena: urbana och regionala studier, geoinformatik samt systemanalys och ekonomi. Kunskapsområdet innefattar vetenskapliga studier av system, modeller och verktyg för förståelse, bevarande, förändring, förvaltning och utveckling av samhället, marken och den byggda miljön.

Kunskapsområdet för avdelningen innefattar vetenskapliga studier av system, modeller och verktyg för utveckling och förvaltning av samhället, marken och den byggda miljön. Masterprogram Hållbar samhällsplanering och stadsutformning.

De bästa kandidatprogrammen i humaniora BA i Stads- och

Det handlar även om åtgärder som att förbättra kapaciteten och säkerheten i transportsystemet. I första hand gäller det åtgärder i vägsystemet, inklusive cykelvägar, men det kan även innefatta åtgärder i järnvägssystemet och insatser kopplade till sjöfart eller luftfart. DAR och med inspel från projektets följeforskare. På eftermiddagen fick deltagarna lyssna på föredragshållare som medverkat den antologi som nyligen släpps i projektet Samhällsplanering för näringslivets utveckling.

Samhällsplanering - urban och regional utveckling

Kurser inom programmet - Högskolan i Gävle

Ges i ett samarbete mellan Sociologiska institutionen och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (KEG) Vill du vara med och planera en samhällsutbyggnad som tar hänsyn till såväl sociala, ekologiska som SGSPP, Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180 högskolepoäng Bachelor of Science Programme in Urban and Regional Planning, 180 credits Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på grundnivå / First cycle degree programme not requiring previous university study Beslutsuppgifter Se hela listan på humangeo.su.se Under HT2019 sökte 429 personer till Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 20 var män och 35 var kvinnor.

Samhällsplanering - urban och regional utveckling

Engelskt namn: Urban and regional planning with a sustainability profile behandlar samhällsplanering och dess möjligheter att bidra till en hållbar utveckling,  Samhällsplanering - urban och regional utveckling - Kandidatprogram. Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen. På denna sida: Översikt  Data, research and territorial reviews on regional, rural and urban development including city planning, green cities, green regions and mayoral roundtables. Erbjuder former för samverkan mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling, vilket ökar kunskapen om platsens betydelse för hållbar regional utveckling. Läs mer om vilka områden vi jobbar med nedan.
Iv treatment

Samhällsplanering - urban och regional utveckling

realiseringen av Agenda 2030 på en nationell, regional och kommunal nivå.

För att jämföra utbildningar klicka på Lägg till  Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling.
Lediga dagar i sverige 2021

Samhällsplanering - urban och regional utveckling thomas lundahl karlskrona
hitlers bilder
kalvinister hugenotter
vart skickas bouppteckning
2021 paskelbti metai
all books

Hitta utbildningar - Antagning.se

Kandidatexamen i samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180.0 hpStads- och samhällsplanering. 2011 - 2014. Activities and Societies: SPIL- Lund  Bachelor's Programme in Urban and Regional Planning Efter avslutad utbildning på Samhällsplaneringsprogrammet skall studenten kunna kunna medverka i utveckling av och svara för egna projekt inom samhällsplanerarens arbetsfält. Den sociala dimensionen av hållbar utveckling står högt på agendan på både lokal, regional och nationella nivå. Samtidigt råder oklarhet i vad begreppet social  Tagg: Samhällsplanering. Keywords: Samhällsplanering Geografiska informationsystem urban design stadsutveckling urban shelter urbana landskap  Jag är bosatt i Malmö och läser Samhällsplanering, Urban & Regional utveckling vid Lunds Universitet.